The reception of the 1956 Hungarian Revolution in the Netherlands - Part III: The impact of the “Hungarian Revolution” on the contemporary population of the Netherlands, especially in Amsterdam

De receptie van de Hongaarse Revolutie van 1956 in Nederland - Deel III: De impact van de “Hongaarse Revolutie” op de contemporaine bevolking van Nederland, vooral in Amsterdam

De receptie van de Hongaarse Revolutie van 1956 in Nederland

 

Herdenking van de 65e verjaardag van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd van 1956

23ste oktober – 13ste november
 

Deel III: De impact van de “Hongaarse Revolutie” op de contemporaine bevolking van Nederland, vooral in Amsterdam

 
Geschiedenis – Amsterdam – Nederland – Noord-Holland – Boedapest – Hongarije
Naast de bronnen van de Koude Oorlog in Europa
Geschiedenis van de twintigste eeuw

 

 

Dam Square - Amsterdam, North-Holland, the Netherlands - 5 November 1956
De overvolle Dam op 5 november 1956
Afbeelding uit Het Parool 6 november 1956.

 

 

In mijn vorige artikelen, presenteerde ik de Nederlandse persreceptie van het uitbreken van de Hongaarse Revolutie van 23ste oktober 1956, evenals de eerste meningen, persoonlijke ervaringen en een groep soms valse of misleidende informatie over de gebeurtenissen. In het derde deel presenteer ik de presentatie van de sociale reactie op het nieuws van de revolutie aan de hand van een specifieke, onafhankelijke perspublicatie.
Het Parool is een prominent Nederlandse onafhankelijke dagblad gevestigd in Amsterdam, een van de hoofdsteden van Nederland. Hun publicatie van 6 november is een ideale bron om de reactie van de contemporaine Nederlandse samenleving te illustreren. In mijn schrijven presenteer ik dit nummer, waarvan ik twee artikelen in mijn eigen vertaling opnieuw zal publiceren.
Laten we voor een voorproefje beginnen met het eerste artikel op de voorpagina van de bovengenoemde publicatie en dat kan hetzelfde doel hebben waarvoor ik nu weer gebruik. Ik publiceer de originele Nederlandse tekst alleen in Nederlandse versie van de website, terwijl de Hongaarse en Engelse artikelen volledige vertalingen zijn van de originele Nederlandse artikelen. Dus naast de originele Nederlandse bronnen is elke tekst mijn eigen vertaling, ik markeer de vertalingen niet apart.
Heb ik uw interesse kunnen wekken? Lees alstublieft verder, er is veel interessante informatie in mijn artikelen die ik publiceer als resultaat van mijn onafhankelijk onderzoek om een belangrijke historische gebeurtenis te herdenken. Herdenk de slachtoffers van het communistische totalitarisme en de Koude Oorlog zodat hun nagedachtenis een steun kan zijn voor Vrijheid.

 

 

 The young crowd gathered on the Dam Square - Amsterdam, the Netherlands, North-Holland - :The history blog of Lajaecom - L@JA-Electric-COMmunications

Het jonge publiek verzamelde zich op de Dam, 5 november 1956

Het Parool - 6 november 1956

 

“Protestdemonstratie in Amsterdam

 

Overal in het land hebben gisteravond Nederlanders uiting gegeven aan hun verontwaardiging over de gebeurtenissen in Hongarije. In Amsterdam, het hart van het land, was een grote bijeenkomst belegd op de Dam; aan de voet van het nationaal monument werden zes sprekers vertegenwoordigende de democratische politieke partijen, het woord en, wat hen ook moge scheiden, in hun protest tegen het Russische verraad waren zij één. Met grote ontroering en in diepe stilte luisterden de duizenden naar de sprekers de heren mr. H. van Riel, J. Middelhuis, H. Oosterhuis, J. H. Scherps, mr. H. W. van Doorn en M. Ruppert. Het rumoer, dat halverwege de bijeenkomst ontstond, was niet afkomstig van personen, die het met de betoging niet eens waren, maar werd veroorzaakt door een groep jongelui, die het meer om een relletje te doen was. Zij verstoorden in hoge mate de sfeer van deze waardige protestdemonstratie en gaven ook later op de avond door hun houding niet bepaald blijk te begrijpen, welke ernstige zaken hier aan de orde werden gesteld. Zie ook ons verslag, elders in dit blad.”

 

A group of youngsters

A group of young protestors in Amsterdam

Het Parool - 6 November 1956

 

 Het Parool van 6 november stond vol met door de Koude Oorlog beïnvloede gebeurtenissen. De fenomenen van de wereldwijde crisis van oktober-november zijn teruggekeerd naar alle niveaus van inhoud: de titels, de afbeeldingen en de geschriften zelf weerspiegelen hysterische toestanden. De gebeurtenissen in Hongarije veroorzaakten begin november een golf van horrornieuws in de contemporaine dagbladen als gevolg van de laatste militaire interventie van de Sovjet Unie. Er was controverse binnen de pers, tussen het Nederlandse communistische partijdagblad – de lokale Pravda – De Waarheid botsten met een aanzienlijk deel van de Nederlandse pers. De Nederlandse samenleving heeft een nieuwe van algemene verontwaardiging bereikt die niet alleen gevoeld werd in de persberichten of tijdens diplomatieke discussies.

Nederland bood open maatschappelijke hulp aan Hongarije ook centrale fondsenwerving, bloedplasmatransport en de naamgeving van het evenement kregen een wending. In plaats van de oorspronkelijke titels van het gebeurtenis als “opstand” en “opstandelingen”, werden andere worden zoals “revolutionair” of “verzetsstrijders”, “vrijheidsstrijder” gebruikt. De aanval van de Sovjettroepen en de Staatsverdedigingsautoriteit (ÁVH) op de ongewapende massa en de impact van de geweerschoten, gewapende schermutselingen en molotovcocktails die uitbraken in Hongarije waren verontrustend voor Nederland.

In totaal negen van de artikelen die in de columns van Het Parool zijn gepubliceerd, gingen geheel of gedeeltelijk over Hongarije of de impact van Hongaarse gebeurtenissen. Denkend aan het onderstaande artikel, laten we denken aan deze turbulente historische periode van de Koude Oorlog die ook een diepe indruk heeft achtergelaten op het prachtige Amsterdam.

 

 

An equestrian policeman fights an Amsterdammer

Een ruiter-politieagent vecht een Amsterdammer

Het Parool, 6 november 1956

 “Amsterdam het toneel van gevechten en opstootjes
Centrum van het rumoer bij gebouw De Waarheid
(Van onze verslaggevers)
 
AMSTERDAM, dinsdag. – Op vele plaatsen is Amsterdam gisteravond het toneel geweest van vechtpartijen en ordeverstoringen. Daarbij heeft de politie, versterkt door marechaussee, zich na een etmaal van grote lankmoedigheid genoodzaakt gezien, charges uit te voeren. Voornamelijk concentreerde het rumoer van enkele duizenden – overwegend zeer jeugdige – Amsterdammers zich rondom ’t gebouw Felix Meritis aan de Keizersgracht en aan de achterzijde daarvan, op de Prinsengracht. Hier zijn in de loop van de avond “bommen”, onder andere flesjes met benzine, door de ramen naar binnen gegooid, waardoor er bij De Waarheid een begin van brand ontstond.
Op de Keizersgracht en Prinsengracht tussen Leidsegracht en Raadhuisstraat werd urenlang gejoeld, maar in de meeste gevallen slaagde de politie er in, door tactisch optreden de massa in bedwang te houden of langzaam terug te dringen. Op de grachten tussen de Huidenstraat en Rozengracht en op de Westermarkt ontstonden vechtpartijen, waarbij rake klappen zijn uitgedeeld. Dit gebeurde ook aan het Museumplein. Daar hebben in de loop van de avond stenen nog grotere schade toegebracht aan het pand van de handelsvertegenwoordiging van de Sowjet-Unie.
 
Opnieuw zijn ook ongeregeldheden ontstaan bij de boekhandel Pegasus in de Leidsestraat, waar de sinds maandagmorgen met planken gebarricadeerde etalage verder is vernield. Ook zijn ruiten en deuren bij functionarissen van de CPN op verschillende plaatsen in de stad stuk gelsagen.
In de avond groeide het aantal demonstranten bij Felix Meritis aan tot ongeveer zesduizend, voornamelijk jongelui tussen de veertien en achttien jaar. Grote gedeelten van de Prinsen- en Keizersgracht waren afgezet. Felix Meritis was verstrekt met ijzeren balken voor de deuren en hout voor de ramen. In het gebouw bevond zich een communistische knokploeg van – naar schatting van de politie – tweehonderd man.
 
“Moordenaars”
Tegen een uur of acht vlogen stenen door de lucht. Binnen korte tijd waren alle straatlantaarns tussen de Berenstraat en de Hartenstraat uitgegooid. In het donker drong de menigte op, Spreekkoren riepen: “Weg met de CPN” en “Moordenaars”.
Verscheidene agenten werden door stenen geraakt. De politie voerde een charge uit met de blanke sabel en de gummistok om de orde te herstellen. Inderdaad drong zij de jongelui terug, maar steeds opnieuw probeerde de jeugd naar voren te komen. Enige toeschouwers raakten te water, anderen werden onder de voet gelopen.
 

Terwijl het aan de voorzijde van Felix Meritis onrustig bleef ontstond er aan de achterzijde plotseling een hevig gevecht. Een groepje jongelui was door het cordon heengebroken en begon de poorten van het gebouw te rammeien. Gehelmde CPN-ers gooiden van boven stenen op de aanvallers en begonnen te spuiten met een waterslang. Dat wakkerde de woede alleen maar aan. 

Politie in auto’s reed met volle lichten en loeiende sirenes op de vechtenden in. Met behulp van de marechaussee veegde de politie van de Prinsengracht schoon, maar toen ontstonden aan de voorzijde van Felix Meritis weer gevechten, waarschijnlijk de hevigste van de avond. Met behulp van de gummistok lukte het, deze aanval te keren. Daarmee was aan het laatste krachtsvertoon van de jongelui een eind gekomen.

 

Op Museumplein


Op het Museumplein, voor de handelsvertegenwoordiging van de Sowjet-Unie kwam het omstreeks negen uur tot vrij hevige botsing tussen de politie, de marechaussee en de burgerij. De mensen hadden er urenlang, af en toe stenen gooiend voor de deur gestaan en drongen op een gegeven moment de politie in het nauw. De agenten voerden daarop een charge uit met gummistokken en sabels. Enkelen hunner werden door in de lucht vliegende stenen getroffen, een werd zelf de Boerhaavekliniek binnengedragen. Ook onder het publiek vielen gewode, maar niemand kreeg ernstig letsel. Toen het gevecht was afgelopen, arriveerde de hoofdcommissaris van politie, de heer H. J. van der Molen, voor het gebouw van de handelsvertegenwoordiging. Er kwamen ook meer agenten, maar zij behoefden niet meer op te treden. Tot laat in de nacht is het echter rumoerig gebleven op het Museumplein.

 

Vooraanstaande figuren uit de communistische beweging, L. H. Koning en F. Baruch, beiden aan het dagblad De Waarheid verbonden, hebben hun woningen maandag door opgewonden groepjes mensen zien teisteren. De ruiten van de heer Koning, die aan de Weesperzijde 2 woont, sneuvelden in de namiddag, toen verscheidenen zijn woning op de derde etage waren binnengedrongen.

 

Tegen middernacht probeerden anderen het huis van de heer Baruch in de Jekerstraat 45 binnen te komen. Zij waren daar bijna in geslaagd, toen zij door de politie werden verjaagd. Stenen, die in de richting van de ruiten werden geworpen, troffen slechts de ramen van omwonenden. Bij charges, laat op de avond op de Westermarkt tegen jongelui die de politie met stenen bekogelden, werd de achtervolging door de politie te paard ingezet. Hier vielen harde slagen met de gummistok en de sabel.

 

De politie, overal in Nederland, heeft bijzonder moeilijke dagen en nachten. Ze heeft opdracht de rust te bewaren, maar ook om paal en perk te stellen aan onordelijkheden. Hier en daar zag bereden politie zich soms genoodzaakt wat hardhandig op te treden.”

 

Bronnen van de artikelen: De uitgave van Het Parool op 6 november 1956 

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.